سرور مجازی ایران

IRVPS-1

1GB رم
1 هسته CPU
30GB فضای SSD
150GB ترافیک
موقعیت ایران
منابع اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته

IRVPS-2

2GB رم
2 هسته CPU
50GB فضای SSD
250GB ترافیک
موقعیت ایران
منابع اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته