نمایندگی هاست دانلود ایران و خارج

سرورهای خارج ( هتزنر آلمان ) سرورهای داخل ( صفرویک )

RDL-25GB

فضای سرویس = 25 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
امکان قابلیت لیچ دارد
کنترل پنل Cpanel/Whm
تعداد اکانت سی پنل = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
اکانت FTP نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
وبسرویس LiteSpeed
امکان DNS اختصاصی دارد
امکان اورسل فضای دیسک
پورت یک گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از PHP و HTML
سفارش از دیتاسنتر هتزنر آلمان
بدون بکاپ گیری ( امکان بکاپ دستی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران سایت
......................
1 ماهه 75,000 تومان
3 ماهه 225,000 تومان
6 ماهه 450,000 تومان
یکساله 750,000 تومان
......................
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

RDL-50GB

فضای سرویس = 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
امکان قابلیت لیچ دارد
کنترل پنل Cpanel/Whm
تعداد اکانت سی پنل = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
اکانت FTP نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
وبسرویس LiteSpeed
امکان DNS اختصاصی دارد
امکان اورسل فضای دیسک
پورت یک گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از PHP و HTML
سفارش از دیتاسنتر هتزنر آلمان
بدون بکاپ گیری ( امکان بکاپ دستی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران سایت
......................
1 ماهه 140,000 تومان
3 ماهه 420,000 تومان
6 ماهه 840,000 تومان
یکساله 1,400,000 تومان
......................
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

RDL-100GB

فضای سرویس = 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
امکان قابلیت لیچ دارد
کنترل پنل Cpanel/Whm
تعداد اکانت سی پنل = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
اکانت FTP نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
وبسرویس LiteSpeed
امکان DNS اختصاصی دارد
امکان اورسل فضای دیسک
پورت یک گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از PHP و HTML
سفارش از دیتاسنتر هتزنر آلمان
بدون بکاپ گیری ( امکان بکاپ دستی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران سایت
......................
1 ماهه 190,000 تومان
3 ماهه 570,000 تومان
6 ماهه 1,140,000 تومان
یکساله 1,900,000 تومان
......................
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

RDL-200GB

فضای سرویس = 200 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
امکان قابلیت لیچ دارد
کنترل پنل Cpanel/Whm
تعداد اکانت سی پنل = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
اکانت FTP نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
وبسرویس LiteSpeed
امکان DNS اختصاصی دارد
امکان اورسل فضای دیسک
پورت یک گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از PHP و HTML
سفارش از دیتاسنتر هتزنر آلمان
بدون بکاپ گیری ( امکان بکاپ دستی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران سایت
......................
1 ماهه 250,000 تومان
3 ماهه 750,000 تومان
6 ماهه 1,500,000 تومان
یکساله 2,500,000 تومان
......................
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

RDL-500GB

فضای سرویس = 500 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
امکان قابلیت لیچ دارد
کنترل پنل Cpanel/Whm
تعداد اکانت سی پنل = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
اکانت FTP نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
وبسرویس LiteSpeed
امکان DNS اختصاصی دارد
امکان اورسل فضای دیسک
پورت یک گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از PHP و HTML
سفارش از دیتاسنتر هتزنر آلمان
بدون بکاپ گیری ( امکان بکاپ دستی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران سایت
......................
1 ماهه 350,000 تومان
3 ماهه 1,050,000 تومان
6 ماهه 2,100,000 تومان
یکساله 3,500,000 تومان
......................
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

RDL-1000GB

فضای سرویس = 1000 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
امکان قابلیت لیچ دارد
کنترل پنل Cpanel/Whm
تعداد اکانت سی پنل = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
اکانت FTP نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
وبسرویس LiteSpeed
امکان DNS اختصاصی دارد
امکان اورسل فضای دیسک
پورت یک گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از PHP و HTML
سفارش از دیتاسنتر هتزنر آلمان
بدون بکاپ گیری ( امکان بکاپ دستی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران سایت
......................
1 ماهه 500,000 تومان
3 ماهه 1,500,000 تومان
6 ماهه 3,000,000 تومان
یکساله 5,000,000 تومان
......................
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید