سرور مجازی NVMe آلمان

SDE-NVME-1

سیستم عامل انتخابی کاربر
1 گیگابایت رم DDR4
یک هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
هارد 20 گیگ NVME
پورت 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر آلمان

SDE-NVME-2

سیستم عامل انتخابی کاربر
2 گیگابایت رم DDR4
دو هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
هارد 35 گیگ NVME
پورت 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر آلمان

SDE-NVME-3

سیستم عامل انتخابی کاربر
3 گیگابایت رم DDR4
دو هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
هارد 45 گیگ NVME
پورت 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر آلمان

SDE-NVME-4

سیستم عامل انتخابی کاربر
4 گیگابایت رم DDR4
سه هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
هارد 55 گیگ NVME
پورت 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر آلمان

SDE-NVME-5

سیستم عامل انتخابی کاربر
5 گیگابایت رم DDR4
چهار هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
هارد 65 گیگ NVME
پورت 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر آلمان

SDE-NVME-6

سیستم عامل انتخابی کاربر
6 گیگابایت رم DDR4
چهار هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
هارد 80 گیگ NVME
پورت 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر آلمان

SDE-NVME-7

سیستم عامل انتخابی کاربر
7 گیگابایت رم DDR4
چهار هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
هارد 90 گیگ NVME
پورت 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر آلمان

SDE-NVME-8

سیستم عامل انتخابی کاربر
8 گیگابایت رم DDR4
شش هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
هارد 100 گیگ NVME
پورت 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتاسنتر هتزنر آلمان